4.5
2 reviews
Other Shampoos:
  • Average: 4.3
  • High: 5.0
Brand:
Nexxus
Nexxus Sleektress Sumptuous Smoothing Shampoo 13.5oz

Read 2 Reviews

Nexxus Sleektress Sumptuous Smoothing Shampoo 13.5oz

0.0 0

0.0