0.0
0 reviews
Other Computer Components:
  • Average: 4.4
  • High: 5.0
Brand:
OCZ
OCZ 6GB KIT 1333MHZ 2 GB DDR3 SDRAM (OCZ3G1333LV6GK)